Füsioterapeudi teenus

Füsioterapeut – tegeleb individuaalselt patsiendiga orienteeruvalt 1 tund päevas.
Füsioterapeudi kodune ravi koosneb erinevatest funktsionaalsetest harjutustest,asendravist ning füüsikalise ravi meetoditest.
Füsioteraapia on teenus, mida osutatakse füsioterapeudi poolt  ning mis sisaldab kliendi liikumisvõime uuringut, toimetuleku probleemide määratlemist (sealhulgas kodu- ja töökeskkonna hinnangut), tegevuskava planeerimist, terapeutiliste meetodite rakendamist ja oma tegevuse tulemuslikkuse hindamist koostöös kliendiga.
Füsioteraapia eesmärk on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organite funktsionaalne võimekus vastavalt tema eale, et patsient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda.
Võime liikuda on inimese tervise ja heaolu hädavajalik komponent. Liikumisvõime sõltub inimese keha koordineeritud funktsioonidest mitmel eri tasandil (nii pea- kui ka seljaaju tasandil). Terve inimese liikumine on eesmärgipärane, minimaalse jõukuluga ning turvaline. Kui inimese tasakaalu või koordinatsiooniga on probleeme, tuleb appi füsioterapeut.

Tagasi