Abivahendi nõustamine

Terapeut/konsultant hindab kliendi kodukeskkonnas tema liikumis- ja tegevusvõimet, selgitab vajaduse abivahendi järele ja juhendab klienti vajaminevat abivahendit kasutama. Lisaks teostab ta kliendi kodu- ja töökeskkonna hindamist ning nõustamist.
Operatsioonist taastumise või ajutise erivajaduse korral võib koduvisiidi eesmärgiks olla ka liikumishäirete, tegevuspiirangute kõrvaldamine, mis võimaldaks inimesel peale operatsiooni kiiremini taastuda ja asuda tavapärase elu juurde, ning hinnata vajadust koduseks liikumistegevuste programmiks ja abivahendite vajaduseks.
Teenust tellides palume kontrollida rehabilitatsiooniplaani ja isikliku abivahendi kaardi olemasolu.
Abivahendi vajaduse hindamise teenuse sisuks on:

  1. erivajadusest tingitud tegevuspiirangute hindamine kodu-, õpi- või töökeskkonnas
  2. tegevusvõimet toetavate abivahendite planeerimine koostöös kliendiga
  3. konkreetse abivahendi ja toodete soovitamine
  4. soodustingimustel abivahendi taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni täitmise nõustamine
Tagasi